सीमा समानार्थी शब्द मराठी | sima samanarthi shabd in Marathi

सीमा समानार्थी शब्द मराठी | sima samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of sima (सीमा). सीमा समानार्थी शब्द मराठी. सीमा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of sima in Marathi.

सीमा शब्दाचा समानार्थी शब्द

सीमा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण सीमा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. सीमा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना सीमा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

सीमा या शब्दासाठी मर्यादा, हद्द हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of sima in Marathi are maryada, hadd

शब्द समानार्थी
सीमा मर्यादा, हद्द
sima maryada, hadd

मी आशा करतो की तुम्हाला सीमा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला सीमा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in sima samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment