सुरुवात समानार्थी शब्द मराठी | suruvat samanarthi shabd in Marathi

सुरुवात समानार्थी शब्द मराठी | suruvat samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of suruvat (सुरुवात). सुरुवात समानार्थी शब्द मराठी. सुरुवात या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of suruvat in Marathi.

सुरुवात शब्दाचा समानार्थी शब्द

सुरुवात या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण सुरुवात या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. सुरुवात या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना सुरुवात चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

सुरुवात या शब्दासाठी आदी, आरंभ, प्रारंभ हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of suruvat in Marathi are aadi, aarambh, prarambh

शब्द समानार्थी
सुरुवात आदी, आरंभ, प्रारंभ
suruvat aadi, aarambh, prarambh

मी आशा करतो की तुम्हाला सुरुवात या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला सुरुवात या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in suruvat samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment