टंचाई समानार्थी शब्द मराठी | tanchai samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of tanchai (टंचाई). टंचाई समानार्थी शब्द मराठी. टंचाई या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of tanchai in Marathi.

टंचाई शब्दाचा समानार्थी शब्द

टंचाई या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण टंचाई या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. टंचाई या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना टंचाई चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

टंचाई या शब्दासाठी कमतरता हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of tanchai in Marathi are kamtarta

शब्द समानार्थी
टंचाई कमतरता
tanchai kamtarta

मी आशा करतो की तुम्हाला टंचाई या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला टंचाई या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in tanchai samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment