तारे समानार्थी शब्द मराठी | tare samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of tare (तारे). तारे समानार्थी शब्द मराठी. तारे या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of tare in Marathi.

तारे शब्दाचा समानार्थी शब्द

तारे या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण तारे या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. तारे या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना तारे चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

तारे या शब्दासाठी तारका, चांदण्या, नक्षत्रे हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of tare in Marathi are tarka, chandnya, nakshtre

शब्द समानार्थी
तारे तारका, चांदण्या, नक्षत्रे
tare tarka, chandnya, nakshtre

मी आशा करतो की तुम्हाला तारे या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला तारे या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in tare samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment