तरु समानार्थी शब्द मराठी | taru samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of taru (तरु). तरु समानार्थी शब्द मराठी. तरु या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of taru in Marathi.

तरु शब्दाचा समानार्थी शब्द

तरु या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण तरु या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. तरु या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना तरु चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

तरु या शब्दासाठी वृक्ष, झाड हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of taru in Marathi are vruksh, zad

शब्द समानार्थी
तरु वृक्ष, झाड
taru vruksh, zad

मी आशा करतो की तुम्हाला तरु या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला तरु या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in taru samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment