तारू समानार्थी शब्द मराठी | taru samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of taru (तारू). तारू समानार्थी शब्द मराठी. तारू या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of taru in Marathi.

तारू शब्दाचा समानार्थी शब्द

तारू या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण तारू या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. तारू या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना तारू चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

तारू या शब्दासाठी जहाज, गलबत हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of taru in Marathi are jahaj, galbat

शब्द समानार्थी
तारू जहाज, गलबत
taru jahaj, galbat

मी आशा करतो की तुम्हाला तारू या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला तारू या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in taru samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment