तरुण समानार्थी शब्द मराठी | tarun samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of tarun (तरुण). तरुण समानार्थी शब्द मराठी. तरुण या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of tarun in Marathi.

तरुण शब्दाचा समानार्थी शब्द

तरुण या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण तरुण या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. तरुण या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना तरुण चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

तरुण या शब्दासाठी जवान, युवक हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of tarun in Marathi are javan, yuvak

शब्द समानार्थी
तरुण जवान, युवक
tarun javan, yuvak

मी आशा करतो की तुम्हाला तरुण या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला तरुण या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in tarun samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment