ठग समानार्थी शब्द मराठी | thag samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of thag (ठग). ठग समानार्थी शब्द मराठी. ठग या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of thag in Marathi.

ठग शब्दाचा समानार्थी शब्द

ठग या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण ठग या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. ठग या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना ठग चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

ठग या शब्दासाठी लुटारू हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of thag in Marathi are latharu

शब्द समानार्थी
ठग लुटारू
thag latharu

मी आशा करतो की तुम्हाला ठग या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला ठग या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in thag samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment