थंड समानार्थी शब्द मराठी | thand samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of thand (थंड). थंड समानार्थी शब्द मराठी. थंड या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of thand in Marathi.

थंड शब्दाचा समानार्थी शब्द

थंड या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण थंड या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. थंड या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना थंड चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

थंड या शब्दासाठी शीत, गार, शीतल हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of thand in Marathi are sheet, gaar, sheetal

शब्द समानार्थी
थंड शीत, गार, शीतल
thand sheet, gaar, sheetal

मी आशा करतो की तुम्हाला थंड या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला थंड या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in thand samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment