ठसा समानार्थी शब्द मराठी | thasa samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of thasa (ठसा). ठसा समानार्थी शब्द मराठी. ठसा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of thasa in Marathi.

ठसा शब्दाचा समानार्थी शब्द

ठसा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण ठसा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. ठसा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना ठसा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

ठसा या शब्दासाठी खुण हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of thasa in Marathi are khun

शब्द समानार्थी
ठसा खुण
thasa khun

मी आशा करतो की तुम्हाला ठसा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला ठसा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in thasa samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment