थवा समानार्थी शब्द मराठी | thava samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of thava (थवा). थवा समानार्थी शब्द मराठी. थवा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of thava in Marathi.

थवा शब्दाचा समानार्थी शब्द

थवा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण थवा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. थवा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना थवा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

थवा या शब्दासाठी समुदाय, घोळका, गट, चमू, जमाव हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of thava in Marathi are samuday, gholka, chamu, jamav

शब्द समानार्थी
थवा समुदाय, घोळका, गट, चमू, जमाव
thava samuday, gholka, chamu, jamav

मी आशा करतो की तुम्हाला थवा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला थवा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in thava samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment