ठेकेदार समानार्थी शब्द मराठी | thekedar samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of thekedar (ठेकेदार). ठेकेदार समानार्थी शब्द मराठी. ठेकेदार या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of thekedar in Marathi.

ठेकेदार शब्दाचा समानार्थी शब्द

ठेकेदार या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण ठेकेदार या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. ठेकेदार या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना ठेकेदार चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

ठेकेदार या शब्दासाठी कंत्रादार, मक्तेदार हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of thekedar in Marathi are kantradar, maktedar

शब्द समानार्थी
ठेकेदार कंत्रादार, मक्तेदार
thekedar kantradar, maktedar

मी आशा करतो की तुम्हाला ठेकेदार या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला ठेकेदार या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in thekedar samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment