तिमिर समानार्थी शब्द मराठी | timir samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of timir (तिमिर). तिमिर समानार्थी शब्द मराठी. तिमिर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of timir in Marathi.

तिमिर शब्दाचा समानार्थी शब्द

तिमिर या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण तिमिर या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. तिमिर या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना तिमिर चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

तिमिर या शब्दासाठी अंधार, काळोख हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of timir in Marathi are andhar, kalokha

शब्द समानार्थी
तिमिर अंधार, काळोख
timir andhar, kalokha

मी आशा करतो की तुम्हाला तिमिर या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला तिमिर या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in timir samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment