तृषा समानार्थी शब्द मराठी | trusha samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of trusha (तृषा). तृषा समानार्थी शब्द मराठी. तृषा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of trusha in Marathi.

तृषा शब्दाचा समानार्थी शब्द

तृषा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण तृषा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. तृषा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना तृषा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

तृषा या शब्दासाठी तहान, लालसा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of trusha in Marathi are tahan, lalsa

शब्द समानार्थी
तृषा तहान, लालसा
trusha tahan, lalsa

मी आशा करतो की तुम्हाला तृषा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला तृषा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in trusha samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment