तुरुंग समानार्थी शब्द मराठी | turung samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of turung (तुरुंग). तुरुंग समानार्थी शब्द मराठी. तुरुंग या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of turung in Marathi.

तुरुंग शब्दाचा समानार्थी शब्द

तुरुंग या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण तुरुंग या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. तुरुंग या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना तुरुंग चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

तुरुंग या शब्दासाठी कारागृह, कैदखाना, बंदीखाना हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of turung in Marathi are karagruh, kaidkhana, bandikhana

शब्द समानार्थी
तुरुंग कारागृह, कैदखाना, बंदीखाना
turung karagruh, kaidkhana, bandikhana

मी आशा करतो की तुम्हाला तुरुंग या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला तुरुंग या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in turung samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment