उदर समानार्थी शब्द मराठी | udar samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of udar (उदर). उदर समानार्थी शब्द मराठी. उदर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of udar in Marathi.

उदर शब्दाचा समानार्थी शब्द

उदर या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण उदर या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. उदर या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना उदर चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

उदर या शब्दासाठी पोट हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of udar in Marathi are pot

शब्द समानार्थी
उदर पोट
udar pot

मी आशा करतो की तुम्हाला उदर या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला उदर या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in udar samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment