उणीव समानार्थी शब्द मराठी | univ samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of univ (उणीव). उणीव समानार्थी शब्द मराठी. उणीव या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of univ in Marathi.

उणीव शब्दाचा समानार्थी शब्द

उणीव या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण उणीव या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. उणीव या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना उणीव चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

उणीव या शब्दासाठी कमतरता, न्यून, न्यूनता हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of univ in Marathi are kamtarta, neun, neunta

शब्द समानार्थी
उणीव कमतरता, न्यून, न्यूनता
univ kamtarta, neun, neunta

मी आशा करतो की तुम्हाला उणीव या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला उणीव या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in univ samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment