उपवन समानार्थी शब्द मराठी | upvan samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of upvan (उपवन). उपवन समानार्थी शब्द मराठी. उपवन या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of upvan in Marathi.

उपवन शब्दाचा समानार्थी शब्द

उपवन या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण उपवन या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. उपवन या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना उपवन चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

उपवन या शब्दासाठी बगीचा, बाग, उद्यान, वाटिका हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of upvan in Marathi are bagicha, baag, udyan, vatika

शब्द समानार्थी
उपवन बगीचा, बाग, उद्यान, वाटिका
upvan bagicha, baag, udyan, vatika

मी आशा करतो की तुम्हाला उपवन या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला उपवन या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in upvan samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment