झेंडा समानार्थी शब्द मराठी | zenda samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of zenda (झेंडा). झेंडा समानार्थी शब्द मराठी. झेंडा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of zenda in Marathi.

झेंडा शब्दाचा समानार्थी शब्द

झेंडा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण झेंडा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. झेंडा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना झेंडा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

झेंडा या शब्दासाठी ध्वज, निशाण, पताका हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of zenda in Marathi are dhwaj, nishan, pataka

शब्द समानार्थी
झेंडा ध्वज, निशाण, पताका
zenda dhwaj, nishan, pataka

मी आशा करतो की तुम्हाला झेंडा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला झेंडा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in zenda samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment