झुंज समानार्थी शब्द मराठी | zhunj samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of zhunj (झुंज). झुंज समानार्थी शब्द मराठी. झुंज या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of zhunj in Marathi.

झुंज शब्दाचा समानार्थी शब्द

झुंज या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण झुंज या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. झुंज या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना झुंज चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

झुंज या शब्दासाठी लढा, संग्राम, संघर्ष हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of zhunj in Marathi are ladha, sangram, sangharsh

शब्द समानार्थी
झुंज लढा, संग्राम, संघर्ष
zhunj ladha, sangram, sangharsh

मी आशा करतो की तुम्हाला झुंज या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला झुंज या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in zhunj samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment