झोका समानार्थी शब्द मराठी | zoka samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of zoka (झोका). झोका समानार्थी शब्द मराठी. झोका या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of zoka in Marathi.

झोका शब्दाचा समानार्थी शब्द

झोका या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण झोका या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. झोका या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना झोका चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

झोका या शब्दासाठी हिंदोळा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of zoka in Marathi are hindola

शब्द समानार्थी
झोका हिंदोळा
zoka hindola

मी आशा करतो की तुम्हाला झोका या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला झोका या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in zoka samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment