झुंबड समानार्थी शब्द मराठी | zumbad samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of zumbad (झुंबड). झुंबड समानार्थी शब्द मराठी. झुंबड या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of zumbad in Marathi.

झुंबड शब्दाचा समानार्थी शब्द

झुंबड या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण झुंबड या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. झुंबड या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना झुंबड चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

झुंबड या शब्दासाठी गर्दी, रीघ, थवा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of zumbad in Marathi are gardi, righ, thava

शब्द समानार्थी
झुंबड गर्दी, रीघ, थवा
zumbad gardi, righ, thava

मी आशा करतो की तुम्हाला झुंबड या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला झुंबड या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in zumbad samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment