आगामी समानार्थी शब्द मराठी | aagami samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of aagami (आगामी). आगामी समानार्थी शब्द मराठी. आगामी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of aagami in Marathi.

आगामी शब्दाचा समानार्थी शब्द

आगामी या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण आगामी या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. आगामी या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना आगामी चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

आगामी या शब्दासाठी येणारे हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of aagami in Marathi are yenare

शब्द समानार्थी
आगामी येणारे
aagami yenare

मी आशा करतो की तुम्हाला आगामी या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला आगामी या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in aagami samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment