आगमन समानार्थी शब्द मराठी | aagman samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of aagman (आगमन). आगमन समानार्थी शब्द मराठी. आगमन या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of aagman in Marathi.

आगमन शब्दाचा समानार्थी शब्द

आगमन या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण आगमन या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. आगमन या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना आगमन चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

आगमन या शब्दासाठी येणे हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of aagman in Marathi are yene

शब्द समानार्थी
आगमन येणे
aagman yene

मी आशा करतो की तुम्हाला आगमन या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला आगमन या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in aagman samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment