अभ्युदय समानार्थी शब्द मराठी | abhuday samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of abhuday (अभ्युदय). अभ्युदय समानार्थी शब्द मराठी. अभ्युदय या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of abhuday in Marathi.

अभ्युदय शब्दाचा समानार्थी शब्द

अभ्युदय या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अभ्युदय या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अभ्युदय या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अभ्युदय चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अभ्युदय या शब्दासाठी भरभराट हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of abhuday in Marathi are bharbharat

शब्द समानार्थी
अभ्युदय भरभराट
abhuday bharbharat

मी आशा करतो की तुम्हाला अभ्युदय या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अभ्युदय या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in abhuday samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment