अधनय्य समानार्थी शब्द मराठी | adhanyya samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of adhanyya (अधनय्य). अधनय्य समानार्थी शब्द मराठी. अधनय्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of adhanyya in Marathi.

अधनय्य शब्दाचा समानार्थी शब्द

अधनय्य या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अधनय्य या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अधनय्य या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अधनय्य चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अधनय्य या शब्दासाठी अजाण हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of adhanyya in Marathi are ajan

शब्द समानार्थी
अधनय्य अजाण
adhanyya ajan

मी आशा करतो की तुम्हाला अधनय्य या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अधनय्य या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in adhanyya samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment