अधर समानार्थी शब्द मराठी | adhar samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of adhar (अधर). अधर समानार्थी शब्द मराठी. अधर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of adhar in Marathi.

अधर शब्दाचा समानार्थी शब्द

अधर या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अधर या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अधर या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अधर चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अधर या शब्दासाठी ओठ, ओष्ट हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of adhar in Marathi are ooth, osht

शब्द समानार्थी
अधर ओठ, ओष्ट
adhar ooth, osht

मी आशा करतो की तुम्हाला अधर या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अधर या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in adhar samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment