अध्ययन समानार्थी शब्द मराठी | adhayayan samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of adhayayan (अध्ययन). अध्ययन समानार्थी शब्द मराठी. अध्ययन या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of adhayayan in Marathi.

अध्ययन शब्दाचा समानार्थी शब्द

अध्ययन या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अध्ययन या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अध्ययन या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अध्ययन चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अध्ययन या शब्दासाठी शिकणे हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of adhayayan in Marathi are shikane

शब्द समानार्थी
अध्ययन शिकणे
adhayayan shikane

मी आशा करतो की तुम्हाला अध्ययन या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अध्ययन या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in adhayayan samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment