अध्यापन समानार्थी शब्द मराठी | adhyapan samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of adhyapan (अध्यापन). अध्यापन समानार्थी शब्द मराठी. अध्यापन या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of adhyapan in Marathi.

अध्यापन शब्दाचा समानार्थी शब्द

अध्यापन या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अध्यापन या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अध्यापन या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अध्यापन चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अध्यापन या शब्दासाठी शिकवणे हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of adhyapan in Marathi are shikvane

शब्द समानार्थी
अध्यापन शिकवणे
adhyapan shikvane

मी आशा करतो की तुम्हाला अध्यापन या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अध्यापन या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in adhyapan samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment