अगत्य समानार्थी शब्द मराठी | agatya samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of agatya (अगत्य). अगत्य समानार्थी शब्द मराठी. अगत्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of agatya in Marathi.

अगत्य शब्दाचा समानार्थी शब्द

अगत्य या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अगत्य या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अगत्य या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अगत्य चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अगत्य या शब्दासाठी आस्था हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of agatya in Marathi are aastha

शब्द समानार्थी
अगत्य आस्था
agatya aastha

मी आशा करतो की तुम्हाला अगत्य या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अगत्य या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in agatya samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment