अग्र समानार्थी शब्द मराठी | agra samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of agra (अग्र). अग्र समानार्थी शब्द मराठी. अग्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of agra in Marathi.

अग्र शब्दाचा समानार्थी शब्द

अग्र या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अग्र या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अग्र या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अग्र चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अग्र या शब्दासाठी टोक हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of agra in Marathi are thok

शब्द समानार्थी
अग्र टोक
agra thok

मी आशा करतो की तुम्हाला अग्र या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अग्र या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in agra samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment