अग्रज समानार्थी शब्द मराठी | agraj samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of agraj (अग्रज). अग्रज समानार्थी शब्द मराठी. अग्रज या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of agraj in Marathi.

अग्रज शब्दाचा समानार्थी शब्द

अग्रज या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अग्रज या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अग्रज या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अग्रज चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अग्रज या शब्दासाठी आधी जन्मलेला हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of agraj in Marathi are aadhi janmlela

शब्द समानार्थी
अग्रज आधी जन्मलेला
agraj aadhi janmlela

मी आशा करतो की तुम्हाला अग्रज या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अग्रज या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in agraj samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment