अग्रपूजा समानार्थी शब्द मराठी | agrapuja samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of agrapuja (अग्रपूजा). अग्रपूजा समानार्थी शब्द मराठी. अग्रपूजा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of agrapuja in Marathi.

अग्रपूजा शब्दाचा समानार्थी शब्द

अग्रपूजा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अग्रपूजा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अग्रपूजा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अग्रपूजा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अग्रपूजा या शब्दासाठी पहिली पूजा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of agrapuja in Marathi are pahili puja

शब्द समानार्थी
अग्रपूजा पहिली पूजा
agrapuja pahili puja

मी आशा करतो की तुम्हाला अग्रपूजा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अग्रपूजा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in agrapuja samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment