अहंकार समानार्थी शब्द मराठी | ahankar samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of ahankar (अहंकार). अहंकार समानार्थी शब्द मराठी. अहंकार या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of ahankar in Marathi.

अहंकार शब्दाचा समानार्थी शब्द

अहंकार या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अहंकार या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अहंकार या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अहंकार चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अहंकार या शब्दासाठी गर्व हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of ahankar in Marathi are garv

शब्द समानार्थी
अहंकार गर्व
ahankar garv

मी आशा करतो की तुम्हाला अहंकार या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अहंकार या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in ahankar samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment