अहर्निश समानार्थी शब्द मराठी | aharnish samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of aharnish (अहर्निश). अहर्निश समानार्थी शब्द मराठी. अहर्निश या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of aharnish in Marathi.

अहर्निश शब्दाचा समानार्थी शब्द

अहर्निश या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अहर्निश या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अहर्निश या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अहर्निश चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अहर्निश या शब्दासाठी रात्रंदिवस हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of aharnish in Marathi are ratrandivas

शब्द समानार्थी
अहर्निश रात्रंदिवस
aharnish ratrandivas

मी आशा करतो की तुम्हाला अहर्निश या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अहर्निश या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in aharnish samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment