अक्षय समानार्थी शब्द मराठी | akshay samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of akshay (अक्षय). अक्षय समानार्थी शब्द मराठी. अक्षय या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of akshay in Marathi.

अक्षय शब्दाचा समानार्थी शब्द

अक्षय या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अक्षय या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अक्षय या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अक्षय चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अक्षय या शब्दासाठी नाश न पावणारे हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of akshay in Marathi are nash n pavnare

शब्द समानार्थी
अक्षय नाश न पावणारे
akshay nash n pavnare

मी आशा करतो की तुम्हाला अक्षय या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अक्षय या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in akshay samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment