अंडज समानार्थी शब्द मराठी | andaj samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of andaj (अंडज). अंडज समानार्थी शब्द मराठी. अंडज या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of andaj in Marathi.

अंडज शब्दाचा समानार्थी शब्द

अंडज या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अंडज या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अंडज या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अंडज चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अंडज या शब्दासाठी पक्षी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of andaj in Marathi are pakshi

शब्द समानार्थी
अंडज पक्षी
andaj pakshi

मी आशा करतो की तुम्हाला अंडज या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अंडज या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in andaj samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment