अनरुत समानार्थी शब्द मराठी | anrut samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of anrut (अनरुत). अनरुत समानार्थी शब्द मराठी. अनरुत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of anrut in Marathi.

अनरुत शब्दाचा समानार्थी शब्द

अनरुत या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अनरुत या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अनरुत या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अनरुत चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अनरुत या शब्दासाठी खोटे हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of anrut in Marathi are khote

शब्द समानार्थी
अनरुत खोटे
anrut khote

मी आशा करतो की तुम्हाला अनरुत या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अनरुत या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in anrut samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment