अंतिम समानार्थी शब्द मराठी | antim samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of antim (अंतिम). अंतिम समानार्थी शब्द मराठी. अंतिम या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of antim in Marathi.

अंतिम शब्दाचा समानार्थी शब्द

अंतिम या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अंतिम या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अंतिम या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अंतिम चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अंतिम या शब्दासाठी शेवटचे हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of antim in Marathi are shevatache

शब्द समानार्थी
अंतिम शेवटचे
antim shevatache

मी आशा करतो की तुम्हाला अंतिम या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अंतिम या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in antim samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment