अनुग्रह समानार्थी शब्द मराठी | anughrah samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of anughrah (अनुग्रह). अनुग्रह समानार्थी शब्द मराठी. अनुग्रह या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of anughrah in Marathi.

अनुग्रह शब्दाचा समानार्थी शब्द

अनुग्रह या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अनुग्रह या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अनुग्रह या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अनुग्रह चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अनुग्रह या शब्दासाठी कृपा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of anughrah in Marathi are krupa

शब्द समानार्थी
अनुग्रह कृपा
anughrah krupa

मी आशा करतो की तुम्हाला अनुग्रह या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अनुग्रह या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in anughrah samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment