अस्थीपंजर समानार्थी शब्द मराठी | astipanjar samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of astipanjar (अस्थीपंजर). अस्थीपंजर समानार्थी शब्द मराठी. अस्थीपंजर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of astipanjar in Marathi.

अस्थीपंजर शब्दाचा समानार्थी शब्द

अस्थीपंजर या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अस्थीपंजर या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अस्थीपंजर या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अस्थीपंजर चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अस्थीपंजर या शब्दासाठी हाडांचा सापळा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of astipanjar in Marathi are hadancha sapla

शब्द समानार्थी
अस्थीपंजर हाडांचा सापळा
astipanjar hadancha sapla

मी आशा करतो की तुम्हाला अस्थीपंजर या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अस्थीपंजर या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in astipanjar samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment