अतिथी समानार्थी शब्द मराठी | atithi samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of atithi (अतिथी). अतिथी समानार्थी शब्द मराठी. अतिथी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of atithi in Marathi.

अतिथी शब्दाचा समानार्थी शब्द

अतिथी या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अतिथी या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अतिथी या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अतिथी चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अतिथी या शब्दासाठी पाहुणा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of atithi in Marathi are pahuna

शब्द समानार्थी
अतिथी पाहुणा
atithi pahuna

मी आशा करतो की तुम्हाला अतिथी या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अतिथी या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in atithi samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment