अवतरण समानार्थी शब्द मराठी | avataran samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of avataran (अवतरण). अवतरण समानार्थी शब्द मराठी. अवतरण या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of avataran in Marathi.

अवतरण शब्दाचा समानार्थी शब्द

अवतरण या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण अवतरण या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. अवतरण या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना अवतरण चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

अवतरण या शब्दासाठी खाली येणे हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of avataran in Marathi are khali yene

शब्द समानार्थी
अवतरण खाली येणे
avataran khali yene

मी आशा करतो की तुम्हाला अवतरण या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला अवतरण या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in avataran samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment