हात समानार्थी शब्द मराठी | haat samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of haat (हात). हात समानार्थी शब्द मराठी. हात या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of haat in Marathi.

हात शब्दाचा समानार्थी शब्द

हात या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण हात या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. हात या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना हात चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

हात या शब्दासाठी कर, हस्त, पाणी, भुजा, बाहू हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of haat in Marathi are kar, hast, pani, bhuja, bahu

शब्द समानार्थी
हात कर, हस्त, पाणी, भुजा, बाहू
haat kar, hast, pani, bhuja, bahu

मी आशा करतो की तुम्हाला हात या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला हात या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in haat samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment