हताश समानार्थी शब्द मराठी | hatash samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of hatash (हताश). हताश समानार्थी शब्द मराठी. हताश या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of hatash in Marathi.

हताश शब्दाचा समानार्थी शब्द

हताश या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण हताश या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. हताश या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना हताश चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

हताश या शब्दासाठी निराश हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of hatash in Marathi are nirash

शब्द समानार्थी
हताश निराश
hatash nirash

मी आशा करतो की तुम्हाला हताश या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला हताश या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in hatash samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment