हिम समानार्थी शब्द मराठी | him samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of him (हिम). हिम समानार्थी शब्द मराठी. हिम या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of him in Marathi.

हिम शब्दाचा समानार्थी शब्द

हिम या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण हिम या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. हिम या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना हिम चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

हिम या शब्दासाठी बर्फ हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of him in Marathi are barf

शब्द समानार्थी
हिम बर्फ
him barf

मी आशा करतो की तुम्हाला हिम या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला हिम या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in him samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment