हिंमत समानार्थी शब्द मराठी | himmat samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of himmat (हिंमत). हिंमत समानार्थी शब्द मराठी. हिंमत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of himmat in Marathi.

हिंमत शब्दाचा समानार्थी शब्द

हिंमत या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण हिंमत या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. हिंमत या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना हिंमत चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

हिंमत या शब्दासाठी धैर्य, धाडस हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of himmat in Marathi are dhairya, dhadas

शब्द समानार्थी
हिंमत धैर्य, धाडस
himmat dhairya, dhadas

मी आशा करतो की तुम्हाला हिंमत या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला हिंमत या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in himmat samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment