हुशार समानार्थी शब्द मराठी | hushar samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of hushar (हुशार). हुशार समानार्थी शब्द मराठी. हुशार या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of hushar in Marathi.

हुशार शब्दाचा समानार्थी शब्द

हुशार या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण हुशार या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. हुशार या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना हुशार चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

हुशार या शब्दासाठी चतुर, चाणाक्ष हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of hushar in Marathi are chatur, chanaksh

शब्द समानार्थी
हुशार चतुर, चाणाक्ष
hushar chatur, chanaksh

मी आशा करतो की तुम्हाला हुशार या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला हुशार या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in hushar samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment