क्षत समानार्थी शब्द मराठी | kshat samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of kshat (क्षत). क्षत समानार्थी शब्द मराठी. क्षत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of kshat in Marathi.

क्षत शब्दाचा समानार्थी शब्द

क्षत या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण क्षत या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. क्षत या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना क्षत चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

क्षत या शब्दासाठी जखम, व्रण, इजा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of kshat in Marathi are jakham, vran, eja

शब्द समानार्थी
क्षत जखम, व्रण, इजा
kshat jakham, vran, eja

मी आशा करतो की तुम्हाला क्षत या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला क्षत या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in kshat samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment