क्षय समानार्थी शब्द मराठी | kshay samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of kshay (क्षय). क्षय समानार्थी शब्द मराठी. क्षय या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of kshay in Marathi.

क्षय शब्दाचा समानार्थी शब्द

क्षय या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण क्षय या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. क्षय या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना क्षय चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

क्षय या शब्दासाठी झीज, ऱ्हास हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of kshay in Marathi are zij, rhas

शब्द समानार्थी
क्षय झीज, ऱ्हास
kshay zij, rhas

मी आशा करतो की तुम्हाला क्षय या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला क्षय या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in kshay samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment